25.5.2013

Haavatkin ovat heränneet - Även asparna har vaknat - The Aspen, too, are now awake

Itätuuli ja yllättävän suuria aaltoja, ehkä isompien laivojen tuottamia. Kuvittelin että Materia-näyttelyä rakennettaisiin täyttä häkää, mutta kasematti oli kiinni ja talo hiljainen. Unohdin että muilla on vielä koko alkuviikko aikaa, vain minä olen kiinni LAPSody-tapahtumassa, joka alkaa maanantaina. Tervetuloa! Yläkerrassa TTK (Todellisuuden Tutkimus Keskus) piti sisäistä seminaariaan. On hauskaa kun kokoustilat ovat järkevien ihmisten käytössä. Ja tämä on tietysti hyvä paikka pitää seminaaria, kun täältä ei ole helppoa lähteä kesken kaiken hoitamaan muita asioita. Heidän uusi toiminnanjohtajansa Johanna Hammarberg tuli vastaan käytävällä ja lähti mukisematta mukaan keinumaan. - Vanhan saunan paikka ja keinun ympäristö näytti oudolta, kun haapa ja vesakko sen ympärillä oli puhjennut kullanruskeaan lehteen. Kohta koko maisema kuvassa muuttuu siniharmaasta selkeydestä vihreäksi pöheiköksi.

Östlig vind och förvånansvärt stora vågor, kanske förorsakade av passerande större båtar. Jag inbillade mig att man skulle hålla på och bygga Materia-utställningen för fullt, men kasematten var stängd och det var tyst is huset. Jag glömde att de andra har ännu hela början på nästa vecka på sig, det är bara jag som är upptagen av LAPSody evenemanget, som inleds på måndagen. Välkommen! I övre våningen höll TTK eller RRC (Reality Research Centre) sitt interna seminarium. Det är roligt när mötesutrymmena används av förnuftigt folk. Och dethär är givetvis en bra plats att ha seminarier, eftersom det inte är lätt att försvinna mitt i allt för att ta hand om något annat. Jag stötte på deras nya verksamhetsledare Johanna Hammarberg i korridoren och hon kom utan invändningar med mig till gungan. - Den gamla bastuplatsen och gungans omgivning såg konstig ut för aspen och snåren omkring den hade slagit ut i en gyllenbrun bladskrud. Snart förbyts hela landskapet i bilden från gråblå klarhet till prunkande grönska.

Wind from the east and surprisingly big waves, perhaps produced by passing ships. I imagined everybody to be busy building the Materia-exhibition, but the ammunition cellar was closed and the house was quiet. I forgot that the others have the whole beginning of next week to work, only I am occupied by the LAPSody event, which starts on Monday. Welcome! On the second floor TKK or RCC (Reality Research Centre) had an internal seminar. It is nice when the facilities are used by sensible people. And of course this is a good place to organize a seminar, since it is not so easy to leave in the middle of it all to take care of other things. I encountered their new executive manager Johanna Hammarberg in the corridor and she came without further ado to the swing with me. - The place of the old sauna and the surroundigs of the swing looked strange, since the aspen and the saplings around it had burst into leaf in golden brown colours. Soon the whole landscape in the image will turn from bluish grey clarity to a thicket of green.

Keinussa / I gungan / In the swing: Johanna Hammarberg

19.5.2013

Helteinen helluntai - Varm pingst - Warm Whit Sunday

Istuskelin kivellä Kaivopuiston rannassa odotellen venekyytiä saareen, ja nautin leudosta itätuulesta. Tänään Harakan länsirannallakin olisi lämmin. Iso lapsilauma ja joitakin aikuisiakin seisoskeli laiturilla, ilmeisesti retkellä. Sain Osmo Kivimäen tyttökavereineen mukaani keinun luo. Rannassa meitä odotti yllätys, moottorisahan ääni. Neljän hengen taiteilijaporukka oli pystyttämässä rantaan pientä "kirkkoa kahdelle" talvimyrskyjen myötä saareen huuhtoutuneista ajopuista. Sen on tarkoitus olla valmis Helsinkipäivänä 12.6. Jo ennen sitä on Harakassa monenlaista nähtävää. Materia- näyttelyn avajaiset ovat 30.5. Tiedote on valitettavasti toistaiseksi saatavilla vain suomenkielellä. Tervetuloa silti. Nimestä tulee mieleen vasta päättynyt hieno konferenssi Turussa New Materialsim IV. - Vanha suomalainen sanalasku väittää, että jos on helluntaina ilman heilaa, saa olla koko kesän yksin. Näinkö tässä taas kävi? Onneksi muuta väkeä ja muita olioitakin kuitenkin riittää ympärillä.

Jag satt på en sten in Brunnsparksstranden, väntade på båtskjuts till ön, och njöt av den ljumma ostanvinden. Idag skulle det vara varmt på Stora Räntan, även på den västra stranden. En stor barnaskara med några fullvuxna stod på bryggan, uppenbarligen på utflykt. Jag fick Osmo Kivimäki med sin flickvän med mig till gungan. På stranden väntade en överraskning, ljudet av en motorsåg. En grupp på fyra konstnärer var i färd med att bygga en liten "kyrka för två" av drivved som vinterstormarna slängt iland på ön. Den skall vara klar till Helsingforsdagen den 12 juni. Även innan dess finns det mycket att se på Stora Räntan. Utställningen Materia har vernissage den 30 Maj. Pressinformationen finns tillsvidare tyvärr endast på finska. Välkommen i alla fall.Namnet påminner om en fin konferens i Åbo nyligen New Materialsm IV. - Enligt ett gammalt finskt ordstäv får den som är utan "flamma" på pingsten vara allena hela sommaren. Gick det nu såhär igen? Till all lycka finns det gott om andra människor och andra varelser i omgivningen.

Sitting on a rock at the Kaivopuisto shore, waiting for a boat ride to the island, I enjoyed the mild eastern wind. Today it would we warm on Harakka, on the western shore as well. A large group of children and some adults were standing on the pier, obviously participating in a tour. Osmo Kivimäki and his girlfriend came with me to the swing. On the shore there was a surprice in store for us; the sound of a chain saw. A group of four artists was building a small "church for two" on the shore, out of the driftwood thrown on the island by the winter storms. It is supposed to be ready for the Helsinki Day on June 12th.  Even before that there are lots of things to see on the island. The  Materia -exhibition is opening on May 30th. The pressinfo is unfortunately available only in Finnish, so far. Welcome, in any case. The title reminds of the nice conference that took place in Turku last week New Materialisms IV. - According an old Finnish proverb those who do not have a partner on Whit Sunday will be alone all summer. Is this what happened again? Luckily there are plenty of people and other creatures around.

Keinussa / I gungan / In the swing: Osmo Kivimäki

11.5.2013

Lintuvaroitus! - Varning för fåglar! - Beware the Birds!

Noniin, nyt on taas se aika vuodesta, kun ilman täyttää kiihkeä kirkuna. Lokeista selviää pitämällä keppiä päänsä päällä tai pahimmassa tapauksessa suojautumalla sateenvarjolla. Hanhien suhteen ei auta kuin kiertää pesät mahdollisimman kaukaa. Rannassa keinun luona ei toistaiseksi ollut yhtään lokin pesää, ne viihtyvät hiukan ylempänä kallionkoloissa. Sensijaan hanhipariskunta oli asettautunut kielekkeelle lähelle kiveä, jonka luokse yleensä asetan kamerani. En halunnut ottaa riskiä, että ponteva hanhiuros iskisi nokkansa niskaani. Ei auttanut kuin neuvotella sopiva etäisyys ja siirtää suosiolla jalusta hiukan kauemmas pesästä. Kuten kuvasta näkyy rajaus siinä samalla hiukan muuttui. - Tällä kertaa Iiris Hälli uskaltautui kulkemaan lintumaailman halki rantaan keinumaan. Linnut eivät olleet ainoa haaste, tuuli oli todella jäätävän kylmä!

Nåväl, så är det igen dags för den tiden på året då luften fylls av intensiva skrik. Måsarna klarar man av genom att hålla en käpp ovanför huvudet eller i värsta fall genom att skydda sig med ett paraply. Beträffande gässen hjälps det inte med annat än att gå en så lång lov runt bona som möjligt. I stranden vid gungan fanns det tillsvidare inga måsbon, de trivs lite högre upp i klippskrävorna. Ett gåspar hade däremot slagit sig ner på klippavsatsen nära den sten där jag brukar placera min kamera. Jag ville inte ta risken att en präktig gåshane skulle slå sin näbb i nacken på mig. Så jag fick lov att förhandla och flytta stativet lite längre bort från boet. Som av bilden synes påverkade det förstås bilden. - Denhär gången var det Iiris Hälli som vågade sig ner till stranden för att gunga. Fåglarna var inte den enda utmaningen, vinden var verkligen isande kall!

Well, it is again the time of year when the air is filled with passionate cries. One can manage the seagulls by carrying a stick over one's head, or in worst cases by using an umbrella for protection. Regarding the geese there is nothing to be done but to avoid the nests by moving around them as far as possible. Sofar there were no seagulls' nests next to the swing at the shore; they prefer the crevices higher up on the cliffs. A goose couple, however, had settled on the ledge next to the rock where I usually place my camera. I did not want to take the risk of having a vigorous cock goose to peck my neck with his beak. So I had to negotiate and move my tripod a little further away from the nest. As you can see in the image that influenced the picture, of course. This time Iiris Hälli ventured to the shore to swing. The birds were not the only challenge; the wind was really freezing cold!

Keinussa / I gungan / In the Swing: Iiris Hälli

4.5.2013

Outoa ääntä kasematissa - Konstiga ljud i kasematten - Strange Sounds in the Ammunition cellar


Vuorovene kulkee taas ja kevätkausi on muutenkin jo täydessä käynnissä, vaikka tuuli mereltä on edelleen jäätävän kylmä. Kasematti nelosessa voi kokea kevään ensimmäisen näyttelyn vielä ensi viikon ajan 12.5. asti. Nomadic Academy of Experimental Arts esittää Merri Hellisntin ääni-installaation Poluton joka yhdistelee teknologiaa ja biologiaa ja ääntelee. Mielenkiintoni herätti heti mustalla pinnalla väreilevä valo takaseinään projisoidussa kuvassa. Tarkemmin katsottuna kyse oli reaaliaikaisesti kuvatusta kaiuttimesta, jonka pinnalla ääniaaltojen voimasta liikehtivä vesi sai valon välkehtimään. Lisätietoja löytyy täältä:  nomadinenakatemia.blogspot.fi - Tänään menin keinumaan ylläni siniset korvakorut, jotka sain lahjaksi ihanissa juhlissa eilen. Ja seurakseni sain Tuomo Rainion, joka on oman kertomansa mukaan asettunut Harakkaan noin puolitoista vuotta sitten, eli suhteellisen hiljattain. Purjevenekin pääsi mukaan kuvaan.

Turbåten trafikerar igen och vårsäsongen är också i övrigt i gång, även om vinden från havet fortfarande är isande kall.I Kasematt nummer fyra kan man uppleva vårens första utställning ännu hela nästa vecka fram till 12.5. Nomadic Academy of Experimental Arts visar Merri Hellisnts ljud installation Poluton som kombinerar teknologi och biologi och väsnas. Ett glittrande ljus på en svart yta på bilden som projiserats i bakväggen väckte genast mitt intresse. Vid närmare betraktande visade det sig vara en i realtid videofilmad bild av en högtalare, på vars yta ljudvågorna fick vattnet att röra på sig och därmed också ljuset att glittra. Mera information finns här: nomadinenakatemia.blogspot.fi - Idag gick jag för att gunga med ett par blå örhängen, som jag fick i present på en underbar fest igår. Som sällskap fick jag Tuomo Rainio, som berättade att han slagit sig ner på Stora Räntan för ungefär ett och ett halft år sedan, alltså relativt nyligen. Även en segelbåt kom med på bilden.

The regular boat is trafficking again and the spring season is in full swing, although the wind from the sea is freezing cold.  In Ammunition cellar number four  one can experience the first exhibition this spring during next week until May 12. Nomadic Academy of Experimental Arts presents Merri Hellisnt's sound installation Poluton, which combines technology and biology and makes noise. The light glimmering on a black surface in the image projected on the back wall immediately cauht my attention. On closer observation it turned out to be the image videoed in real time of water moving on top of a loudspeaker, and the soundwaves moving the water made the light glimmer.  More information canc be found here: nomadinenakatemia.blogspot.fi - Today I went to the swing wearing a pair of blue earrings, which I received as a gift at a lovely party yesterday. I was accompanied by Tuomo Rainio, who told me he settled on Harakka Island one and a half year ago, that is, relatively recently. A sailing boat was included in the image as well.

Keinussa / I gungan / In the swing: Tuomo Rainio