25.5.2013

Haavatkin ovat heränneet - Även asparna har vaknat - The Aspen, too, are now awake

Itätuuli ja yllättävän suuria aaltoja, ehkä isompien laivojen tuottamia. Kuvittelin että Materia-näyttelyä rakennettaisiin täyttä häkää, mutta kasematti oli kiinni ja talo hiljainen. Unohdin että muilla on vielä koko alkuviikko aikaa, vain minä olen kiinni LAPSody-tapahtumassa, joka alkaa maanantaina. Tervetuloa! Yläkerrassa TTK (Todellisuuden Tutkimus Keskus) piti sisäistä seminaariaan. On hauskaa kun kokoustilat ovat järkevien ihmisten käytössä. Ja tämä on tietysti hyvä paikka pitää seminaaria, kun täältä ei ole helppoa lähteä kesken kaiken hoitamaan muita asioita. Heidän uusi toiminnanjohtajansa Johanna Hammarberg tuli vastaan käytävällä ja lähti mukisematta mukaan keinumaan. - Vanhan saunan paikka ja keinun ympäristö näytti oudolta, kun haapa ja vesakko sen ympärillä oli puhjennut kullanruskeaan lehteen. Kohta koko maisema kuvassa muuttuu siniharmaasta selkeydestä vihreäksi pöheiköksi.

Östlig vind och förvånansvärt stora vågor, kanske förorsakade av passerande större båtar. Jag inbillade mig att man skulle hålla på och bygga Materia-utställningen för fullt, men kasematten var stängd och det var tyst is huset. Jag glömde att de andra har ännu hela början på nästa vecka på sig, det är bara jag som är upptagen av LAPSody evenemanget, som inleds på måndagen. Välkommen! I övre våningen höll TTK eller RRC (Reality Research Centre) sitt interna seminarium. Det är roligt när mötesutrymmena används av förnuftigt folk. Och dethär är givetvis en bra plats att ha seminarier, eftersom det inte är lätt att försvinna mitt i allt för att ta hand om något annat. Jag stötte på deras nya verksamhetsledare Johanna Hammarberg i korridoren och hon kom utan invändningar med mig till gungan. - Den gamla bastuplatsen och gungans omgivning såg konstig ut för aspen och snåren omkring den hade slagit ut i en gyllenbrun bladskrud. Snart förbyts hela landskapet i bilden från gråblå klarhet till prunkande grönska.

Wind from the east and surprisingly big waves, perhaps produced by passing ships. I imagined everybody to be busy building the Materia-exhibition, but the ammunition cellar was closed and the house was quiet. I forgot that the others have the whole beginning of next week to work, only I am occupied by the LAPSody event, which starts on Monday. Welcome! On the second floor TKK or RCC (Reality Research Centre) had an internal seminar. It is nice when the facilities are used by sensible people. And of course this is a good place to organize a seminar, since it is not so easy to leave in the middle of it all to take care of other things. I encountered their new executive manager Johanna Hammarberg in the corridor and she came without further ado to the swing with me. - The place of the old sauna and the surroundigs of the swing looked strange, since the aspen and the saplings around it had burst into leaf in golden brown colours. Soon the whole landscape in the image will turn from bluish grey clarity to a thicket of green.

Keinussa / I gungan / In the swing: Johanna Hammarberg