21.6.2013

Aurinkoinen juhannusaatto - En solig midsommarafton - A Sunny Midsummer Eve

Ihanan lämmintä soutaa saareen veneiden välistä. Nyt kaunein aika alkaa olla ohi, kun tuomet, syreenit, pihlajat, orapihlajat, omenapuut ja melkein kaikki muut ovat jo kukkineet. Mutta miellyttävin aika on vielä edessäpäin, kun meri lämpenee ja linnutkin alkavat hiljalleen rauhoittua. Kaupungissa on lähinnä turisteja, jokainen itseään kunnioittava asukas on lähtenyt jonnekin pöheikköön juhlimaan juhannusta ja tarjoamaan hyttysille juhla-aterian. Tai sitten vesille palelemaan. Harakka on juuri sopivasti siinä välissä, ja ilman hyttysiä, toistaiseksi. Materia-näyttely purettiin eilen. Toteemipaalu oli edelleen rannassa kiviröykkiön päällä, toivottavasti tuntematon mestari purkaa sen sieltä jossakin vaiheessa. Rauhallista juhannusta kaikille - myös ötököille!

Härligt varmt att ro till ön mellan alla båtar. Nu är den vackraste tiden över, när häggen, syrenerna, rönnarna, hagtornen, äppelträden och nästan alla andra också blommat ut. Men den angenämaste tiden är fortfarande framför oss, när havet blir allt varmare och fåglarna så småningom lugnar sig. Det finns främst turister kvar i stan, varje invånare med självaktning har farit iväg till något buskage för att fira midsommar och erbjuda även myggen ett kalasbord. Eller så ut till havs för att frysa. Stora Räntan är lämpligt där mitt i mellan, och utan mygg, tillsvidare. Materia-utställningen togs ner igår. Totempålen står kvar på stenröset på stranden, jag hoppas den okända mästaren tar ner den därifrån i något skede. En lugn midsommar tillönskas alla - även småkrypen!

It was warm and lovely to row to the island among all the boats. The most beautiful time of the year is over now, when the bird cherries, lilacs, rowans, hawthorns, apple trees and almost all other trees are no longer in bloom. The most pleasant time is still to come, however, when the sea gets warmer and the birds slowly start to calm down. There are mainly tourists left in town, every self-respecting citizen has travelled to some place in the bushes to celebrate Midsummer and to offer the mosquitoes, too, a feast. Or then out to sea to feel cold. Harakka Island is situated conveniently in-between, and without mosquitoes sofar. The Materia-exhibition was dismantled yesterday. The totem-pole still stands on the pile of rocks on the shore, hopefully the unknown master will take it down at some point. I wish everybody a calm Midsummer - including the bugs!

Keinussa / I gungan / In the swing: Heli Sihvonen

15.6.2013

Kylmä länsituuli - Kall västanvind - Cold Wind from the West

Kiiruhdin saareen lauantai-iltana, kun sää oli aurinkoinen ja huomasin vasta laiturilla vuorovenettä odotellessa, että länsituuli oli jäätävän kylmä. Kumma kyllä, sillä tuuli lounaasta on kesäisin usein lämmin. Saaressa oli hiljaista. Merja Winqvist tuli mäessä vastaan, mutta hän oli kiireinen eikä ehtinyt jäädä keinumaan. Kun menin rantaan tajusin, että aallokkokin oli komea. Varsinainen yllätys odotti vasta keinumisen jälkeen. Kiviröykkiö, jolla yleensä istun ja katselen sataman kasvua, oli saanut ympärilleen piikukivistä rakennetun piirin, ja sen päälle oli pystytetty puinen toteemipaalu. Mikä lie maaginen seremonia siinä on Helsinki-päivänä, viime keskiviikkona suoritettu.

Jag skyndade till ön på lördag kvällen när vädret var soligt och märkte först på bryggan, medan jag väntade på turbåten, hur isande kall västanvinden var. Konstigt nog, för vinden från sydväst sommartid är ofta varm. Det var tyst på ön. Merja Winqvist komemot mig i backen men hon hade bråttom och hann inte stanna för att gunga. När jag gick till stranden insåg jag hur präktiga vågorna var. Den egentliga överraskningen väntade först efter att jag suttit i gungan. Stenröset jag brukar sitta på och betrakta den växande hamnen, hade fått en ring av småstenar omkring sig och mitt på röset stod en totempåle av trä. Undrar just vad slags magisk seremoni där förrättats under Helsingforsdagen senaste onsdag.

I hastened to the island on Saturday night when the weather was sunny and realized on while waiting for the regular boat on the pier how freezing cold the wind from the west was. Strange enough, since usually in summertime the wind from southwest is warm. The island was quiet. I encountered Merja Winqvist when climbing up the slope, but she was in a hurry and had no time to stay swinging. When I went to the shore I notised how big the waves were. The real surpirse awaited me only after swinging. The pile of rocks that I normally sit on, watching the harbour grow, was encircled with small stones and on the top of the pile stood a wooden totem pole. I wonder what kind of magical ceremony has taken taken place there during the Helsinki Day last Wednesday.

Keinussa / I gungan / In the swing: AA

9.6.2013

Ei lätäköitä - Inga pölar - No Pools

Helteiden seurauksena kalliolätäköt olivat kuivuneet, ne näyttivät ruskeilta turvekuopilta, täynnä hanhenjälkiä. Hanhiperheitä tepastelee joka puolella, suurin osa poikasista on jo kuoriutunut ja uroksetkin ovat rauhallisempia. Keinun luona pesinyt pariskuntakin oli kaikonnut kallionkolostaan vihreämmille nurmikoille herkuttelemaan. Kasematti nelosen oviaukon edessä makasi kuollut lokinpoikanen. En ymmärrä kuka sen on tappanut ja jättänyt siihen syömättä. En uskaltanut koskea siihen, vaan siirsin kepin avulla sivummalle. - Tänä sunnuntaina olin näyttelyvahtina ja odotin innokkaani kävijöitä, koska ajattelin että houkuttelisin jonkun heistä rantaan keinumaan. Ketään sopivaa vierasta ei kuitenkaan ilmaantunut paikalle, koska tässä leikissä on sellainen sääntö, että jokainen voi tulla keinumaan vain kerran. Ehkä minun pitäisi ryhtyä kutsumaan ihmisiä keinuun ennakkoon.

Till följd av värmeböljan hade pölarna på klipporna torkat ut, de såg ut som bruna torvgropar, fyllda med gässens fotspår. Gåsfamiljer spatserar överallt, största delen av ungarna har redan kläckts och hannarna är lugnare. Gåsparet som byggt sitt bo nära gungan hade försvunnit från sin klippskreva, antagligen för att beta på grönare ängar. Framför dörröppningen till kasematt nummer fyra låg en död måsunge. Jag kan inte begripa vem som tagit livet av den och lämnat där utan att äta upp den. Jag vågade inte röra vid den, utan petade den åt sidan med en käpp. - Den här söndagen var jag utställningsvakt och väntade ivrigt på besökare, för jag tänkte att jag skulle locka någon av dem till stranden för att gunga. Ingen lämplig gäst dök upp, eftersom det finns en regel i denhär leken som säger att man kan gunga bara en gång. Kanske jag borde börja bjuda in folk till gungan på förhand.

Due to warm weather the pools on the cliffs had dried out; they looked like brown peat holes, full of  footprints left by the geese. Goose families are walking about everwhere; most of the young have already hatched out and the cocks are calmer. The goose couple nesting in the crevice near the swing had disappeared, too, probably to enjoy greener pastures. There was a dead seagull fledgling in front of the door to ammunition cellar number four. I do not understand who killed it and left it there, without eating it. I did not dare touch it, but pushed it aside with a stick. - This Sunday it was my turn to be the exhibition guard and I waited eagerly for visitors, because I planned to invite one of them to the shore to swing. No suitable visitor showed up, unfortunately, since there is a rule in this game that everybody can come to the swing only once. Perhaps I should start inviting people to the swing in advance.


Keinu / Gungan / The Swing

2.6.2013

Kesä ja pärinäveneitä - Sommar och skrällande båtar - Summer and Noisy Boats

Tuomet kukkivat, syreenitkin kohta, ja kaikki viheriöi. Saari on tänään täynnä lapsia ja iloisia luontoretkeilijöitä. Ehkä osa eksyy taidenäyttelyynkin. Harakan Materia on esillä lennättimessä ja kasematti nelosessa. Kaikenlaista kivaa ja kummallistakin on nähtävillä. Oma suosikkiteokseni on ehkä hyönteisten Love Hotel, jonka voi nähdä myös näyttelyaikojen ulkopuolella, sillä se törröttää ulkona päätalon lounaisnurkassa.  Saman kannon nokassa kökötin vuonna 2008 tuulenpesä selässä. Nyt vanha koivunkanto on saanut uuden asun ja tehtävän. - Heikki Mäntymaa oli tänään näyttelyvahtina, ja esitti siinä ohessa performanssin punaisessa hameessa päätalon katolla. Sen jälkeen hän suostui vielä keinumaankin rannassa, kaikenmallisten koväänisten veneiden päristellessä ohitse.

Häggen blommar, snart syrenerna med, och allting grönskar. Ön är idag fylld med barn och glatt folk på naturutflykt. Kanske en del av dem förirrar sig även till konstutställningen. Utställningen Materia finns att betrakta i telegrafen och i kasematt nummer fyra. Allt möjligt trevligt och konstigt finns att beskåda. Min favorit är troligen insekternas Love Hotel, som man kan se även utanför utställningens öppethållningstider, för det står utomhus vid huvudbyggnadens sydvästra hörn. Uppe på samma stubbe satt jag 2008 med en markvast på ryggen. Nu har den gamla björkstubben fått en ny skrud och en ny uppgift. - Heikki Mäntymaa var utställningsvakt i dag, och gjorde i samma väva en performance på hustaket i röd kjol. Efteråt gick han ännu med på att gunga på stranden, medan all slags högljudda båtar skrällde förbi.

The birdcherries are blooming, the lilacs will follow soon, and everything is verdant. Today the island is full of children and happy people on a nature excursion. Perhaps some of them will find their way to the art exhibition, too. The Materia exhibition takes place in the telegraph and in ammunition cellar number four. Many kinds of nice and strange things are on display. My personal favourite is probably Love Hotel for insects, which can be viewed outside the opening hours, since it stands outdoors in the southwestern corner of the main building. In 2008 I sat on the same tree stump with a witches' broom on my back. Now the old birch stump has a new appearance and a new function. - Heikki Mäntymaa was the exhibition guard today and combined it with making a performance in his red skirt on the roof of the main building. Afterwards he agreed to swing at the shore, while noisy boats of all kinds were clattering by.

Keinussa / I gungan / In the swing: Heikki Mäntymaa