9.6.2013

Ei lätäköitä - Inga pölar - No Pools

Helteiden seurauksena kalliolätäköt olivat kuivuneet, ne näyttivät ruskeilta turvekuopilta, täynnä hanhenjälkiä. Hanhiperheitä tepastelee joka puolella, suurin osa poikasista on jo kuoriutunut ja uroksetkin ovat rauhallisempia. Keinun luona pesinyt pariskuntakin oli kaikonnut kallionkolostaan vihreämmille nurmikoille herkuttelemaan. Kasematti nelosen oviaukon edessä makasi kuollut lokinpoikanen. En ymmärrä kuka sen on tappanut ja jättänyt siihen syömättä. En uskaltanut koskea siihen, vaan siirsin kepin avulla sivummalle. - Tänä sunnuntaina olin näyttelyvahtina ja odotin innokkaani kävijöitä, koska ajattelin että houkuttelisin jonkun heistä rantaan keinumaan. Ketään sopivaa vierasta ei kuitenkaan ilmaantunut paikalle, koska tässä leikissä on sellainen sääntö, että jokainen voi tulla keinumaan vain kerran. Ehkä minun pitäisi ryhtyä kutsumaan ihmisiä keinuun ennakkoon.

Till följd av värmeböljan hade pölarna på klipporna torkat ut, de såg ut som bruna torvgropar, fyllda med gässens fotspår. Gåsfamiljer spatserar överallt, största delen av ungarna har redan kläckts och hannarna är lugnare. Gåsparet som byggt sitt bo nära gungan hade försvunnit från sin klippskreva, antagligen för att beta på grönare ängar. Framför dörröppningen till kasematt nummer fyra låg en död måsunge. Jag kan inte begripa vem som tagit livet av den och lämnat där utan att äta upp den. Jag vågade inte röra vid den, utan petade den åt sidan med en käpp. - Den här söndagen var jag utställningsvakt och väntade ivrigt på besökare, för jag tänkte att jag skulle locka någon av dem till stranden för att gunga. Ingen lämplig gäst dök upp, eftersom det finns en regel i denhär leken som säger att man kan gunga bara en gång. Kanske jag borde börja bjuda in folk till gungan på förhand.

Due to warm weather the pools on the cliffs had dried out; they looked like brown peat holes, full of  footprints left by the geese. Goose families are walking about everwhere; most of the young have already hatched out and the cocks are calmer. The goose couple nesting in the crevice near the swing had disappeared, too, probably to enjoy greener pastures. There was a dead seagull fledgling in front of the door to ammunition cellar number four. I do not understand who killed it and left it there, without eating it. I did not dare touch it, but pushed it aside with a stick. - This Sunday it was my turn to be the exhibition guard and I waited eagerly for visitors, because I planned to invite one of them to the shore to swing. No suitable visitor showed up, unfortunately, since there is a rule in this game that everybody can come to the swing only once. Perhaps I should start inviting people to the swing in advance.


Keinu / Gungan / The Swing