7.7.2013

Uima-aika kallioilla - Simsäsong på klipporna - Bathing Time on the Cliffs

Ihana kesähelle on houkutellut uimareita ja auringonpalvojia Harakan länsirannalle, kieriskelemään kuin hylkeet kallioilla. Muuten saari on keltainen. Kultapiiskut täyttävät rinteet ja pikkukoivut kallioilla ovat keltaisia kuivuuden takia. Eilinen sadekuuro täytti kyllä veneeni vedellä, mutta kallionkoloihin se ei ole jättänyt lätäköitä. Outo paalu oli kiviröykkiön päällä edelleen paikallaan, vaikka viime käynnistäni on matkan takia vierähtänyt kaksi viikkoa. Sen kummemmin miettimättä nostin sen pois ja siirsin puupinoon lähistöllä. Eiköhän se ole jo täyttänyt tehtävänsä. - Mari Rogers oli menossa rantaan uimaan miehensä kanssa, ja tuli keinumaan ohimennen. Lempeä länsituuli vilvoittaa sen verran, etten vielä tunne tarvetta pulahtaa veteen. Ja mikä parasta, se karkottaa hyttyset.

Den härliga sommarvärmen har lockat badare och soldyrkare till Stora Räntans västra strand för att vältra sig som sälar på klipporna. Annars är ön helt gul. Gullriset fylle sluttningarna och de små björkarna på klipporna är gula på grund av torkan. Gårdagens regnskur fyllde nog min båt med vatten men har inte lämnat några pölar i klippskrevorna. Den konstiga pålen ovanpå stenröset fanns kvar på sin plats, trots att det har gått två veckor sedan mitt senaste besök, på grund av en resa. Utan att fundera desto mera lyft jag bort den och lade den i vedhögen intill. Månne den inte redan har fyllt sin uppgift. - Mari Rogers var på väg  till stranden för att simma med sin man och kom till gungan i förbigående. Den milda västanvinden svalkar tillräckligt, för att jag än så länge inte känner något behov att hoppa i sjön. Och bäst av allt, den driver bort myggen.

The lovely summer heat has tempted bathers and sun lovers to lie like seals on the cliffs of the western shore of Harakka Island. The rest of the island is yellow. Golden rods fill the slopes and the small birches on the rocks are yellow because of the drought. Yesterday's rain shower did fill my boat with water but did not leave any puddles on the rocks. The strange pole was still in its place on top of the pile of stones, although, due to a trip, two weeks had passed since my last visit. Without thinking I removed it and placed it in a pile of wood nearby. I guess it has served its purpose already. - Mari Rogers was going to the shore with her husband in order to go bathing, and she came to the swing when passing by. The soft wind from the west is cooling enough to keep me from wanting to dive into the sea. And best of all, it banishes the mosquitoes.

Keinussa / I gungan / In the swing: Mari Rogers