25.8.2013

Vielä on lämmin - Det är ännu varmt - It Is Still Warm

Vietettyäni sunnuntaipäivän näyttelyvahtina Jätkäsaaressa riensin saareen illan suussa ja nautin  auringon lämmöstä soutaessani. Virpillä oli pienet juhlat ja sain houkuteltua yhden vieraista, Johannan, rantaan keinumaan. Hän muisti että oli ottanut kuvan kataja-blogiin pari vuotta sitten. Tajusin, että tämä on todellakin viimeinen vuosi näitä lähes jokaviikkoisia kuvauksia, ja vuosihan on jo puolessa välissä. Mitä ihmettä minä sen jälkeen ryhdyn tekemään? Ehkä minun on ensin koottava näistä vanhoista töistä jonkinlainen kokonaisuus, ennenkuin ryhdyn miettimään muita keinoja esityksellistää maisema.

Efter att ha tillbringat söndagen som gallerivakt på Busholmen, skyndade jag till ön innan det blev kväll och njöt den värmande solen medan jag rodde. Virpi hade en liten fest och jag lyckades locka en av gästerna, Johanna, att komma till stranden för att gunga. Hon kom ihåg att hon tagit en bild till enris-bloggen för ett par år sedan. Jag insåg, att dethär faktiskt är det sista året av dehär videoinspelningarna som upprepas så gott som varje vecka, och året har ju redan till hälften förflutit. Vad i all sin dar skall jag ta mig till sedan? Kanske jag skall först samla ihop dehär gamla arbetena till någon form av helhet, innan jag börjar fundera på andra sätt att uppföra landskap.

After spending the Sunday afternoon as an exhibition guard on Jätkäsaari, I hurried to the island before nightfall and enjoyed the warmth of the sun while rowing. Virpi had organised a small party and I managed to lure one of the guests, Johanna, to come to the shore to swing. She remembered she had taken a photo for the juniper-blog a few years ago. I realized that this really is the last year of these almost weekly video recordings, and already more than half of the year has passed. What on earth should I start doing after that? Perhaps i should first compile these old works into something resembling a whole, before I begin to plan other ways of performing landscape.

Keinussa /I gungan / In the swing: Johanna Vasara

18.8.2013

Tuulimylly on rikki - Vindmöllan är trasig - The Windmill is Broken

Ihanan lämmin sunnuntai Harakassa kahden viikon tauon jälkeen. Ihmeissäni näin ikkunasta että tuulimylly ei hievahtanutkaan ja mietin oliko todella niin tyyntä, kunnes Iiris kertoi että se on ollut rikki jo jonkin aikaa. Muita Harakkalaisia en saaressa nähnyt, enkä halunnut pyytää häntä keinumaan uudestaan. Aki Rouhalan viikonlopun Photo-workshopin osallistujiakaan ei juuri näkynyt. Joko he kerääntyivät auditorioon tai levittäytyivät ympäri saarta tekemään harjoituksiaan. Niinpä menin yksin keinumaan ja nautin lempeästä lämmöstä ja sateen huuhtomista kallioista. Nyt lätäköitä oli joka paikassa, ja pikkukoivutkin näyttivät piristyneen. Loppukesä on oikeastaan ihanaa aikaa. - Ensi viikon perjantaina on näyttelyn Lohikäärmeen vuosi avajaiset Huuto galleriassa. Siitä on tietoa mm. viime vuoden blogissa http://aa-callingthedragon.blogspot.fi/ Tervetuloa!

En härligt varm söndag på Stora Räntan efter en paus på två veckor. Till min förvåning såg jag från fönstret att vindmöllan var helt orörlig och undrade ifall det faktiskt var så vindstilla, tills Iiris berättade att den varit trasig redan en tid. Några andra kolleger såg jag inte på ön, och jag ville inte be henne komma att gunga en gäng till. Deltagarna i Aki Rouhalas weekend Photo-workshop syntes inte mycket av heller. Antingen samaldes de uppe i auditoriet, eller så spred de sig runt ön för att utföra sina övningar. Så jag gick för att gunga på egen hand och njöt av den milda värmen och klipporna som sköljts rena av regnet. Nu finns det pölar överallt och även de små björkarna tycks ha kvicknat till. Sensommaren är egentligen en härlig tid. - Näst veckas fredag är det vernissage för utställningen Drakens år på Galleri Huuto. Mera info finns bl. i förra årets blogg http://aa-callingthedragon.blogspot.fi/ Välkommen!

A wonderfully warm Sunday on Harakka Island after a break of two weeks. I was surprised to see from my wondow how the windmill was completely still and wondered whether it really was so calm, until Iiris told me that it had been broken already for a while. I did not see any other colleagues on the island and did not want to ask her to swing for a second time. The participants of Aki Rouhala's weekend Photo-workshop I did not see much of. Either they gathered upstairs in the auditorium or then they spread out all over the island to do their exercises. So I went to swing on my own and enjoyed the mild warmth and the clean cliffs washed by the rain. Now there are puddles everywhere and the small birches, too, seem to have recovered. Late summer is actually a wonderful time. - The opening of the exhibition Year of the Dragon takes place Friday next week at Gallery Huuto. More information you can find on last years blog http://aa-callingthedragon.blogspot.fi/ Welcome!

Keinu / Gungan / The Swing

2.8.2013

Kuivaa kallioilla - Torka på klipporna - Drought on the Cliffs

Kuivuus on tehnyt tuhojaan kallioilla, peinet koivut ovat kellastuneet ja pudottavat lehtiään tuulessa. Kuihtuneet kultapiiskut levittäytyvät ruskeina mattoina kuin syksyllä. Vaikka omasta ihmisen näkökulmastani viime päivinä on satanut useastikin - ja tiedän etten kuvittele sillä vene oli tyhjennettävä sadevedestä - oli kuiva kausi ennen sitä ilmeisesti liian rankka. Vanhan saunan pohjan ympärille kasvava haavikko sen sijaan näyttää rehevältä, ja sen tarjoamassa tuulen suojassa viihtyvät valitettavasti myös paarmat ja muut ötökät. Tällä kertaa Tuula Närhinen tuli keinumaan ja kehui että se oli kivaa. Viereisellä kallioilla oli lapsilauma retkellä lippuineen ja leikkitelttoineen ja äänestä päätellen  kivaa oli heilläkin.

Torkan har skadat växtligheten på klipporna, de små björkarna har gulnat och fäller sina löv i vinden. De vissnade gullrisen breder ut sig i bruna mattor som på hösten. Även om det från min människosynvinkel regnat flere gånger de senaste dagarna - och jag vet att jag inte inbillar mig, för båten måste tömmas på regnvatten - var torkan innan dess synbarligen alltför hård. Asparna som växer runt den gamla bastubottnen verkar däremot frodas, och i vindskydded de bjuder på trivs tyvärr också bromsar och andra kryp. Denhär gången kom Tuula Närhinen till gungan och hon tyckte det var kul. På klipporna intill var en flock barn på utfärd med flaggor och leksakstält och att döma av ljudet hade de kul de med.

The drought has caused damage on the cliffs; the small birches have all turned yellow and shed their leaves in the wind. The withered golden rods spread out like brown carpets as in the autumn. Although there has from my human perspective been plenty of rain during the last few days - and I know I am not imagining it since the boat had to be emptied of rain water - the preceding drought was obviously too severe. The aspen growing around the place for the old sauna, however, seem to thrive and unfortunately, in the shelter from the wind they provide, the horseflyes and other bugs flourish. This time Tuula Närhinen came to swing and she thought it was fun. On the cliffs nearby a flock of children was out on a trip with flags and payful tents and judginged from the sound they made, they  had fun, too.

Keinussa / I gungan / In the swing: Tuula Närhinen