27.9.2013

Viilenee - Det blir kyligare - It is getting Cool

Ilma viilenee, vesi kirkastuu, saari hiljenee. Olin saaressa tänään muissa hommissa, ja lähdin keinumaan rantaan vain koska sain uutta seuraa. Sirkku Ala-Harja, joka on parhaillaan mukana näyttelyssä Suomenlinnassa galleria-rantakasarmi/  ja hänen poikansa Ilari innostuivat ulkoilemaan ja näyttivät minulle samalla mistä saarelta löytää puoliksi villiintyneenä kasvavaa tuoretta minttua. Ilari on kova kiipeämään ja kun pääsimme keinun luo ei kestänyt kuin hetken ennenkuin hän jo oli puun latvassa. Sitäpaitsi oksista riippuminen on tietysti paljon hauskempaa kuin tavallisessa keinussa istuminen. Haapa ei näyttänyt olevan  moksiskaan, ja sen lehdetkin ovat vielä vihreitä. Toimeliaana ihmisenä Sirkku vei saman tien nuotiopaikalta roskat ja minä jäin miettimään miten saamaton olen, kun en ole itse ryhtynyt siistimään ympäristöä, vaikka käyn paikalla melkein joka viikko.... Mutta nyt onkin jo aika lähteä Art Fair tapahtuman avajaisiin artfairsuomi.fi/ Kaapelille.

Luften blir kyligare, vattnet klarnar, ön tystnar. Jag var på ön idag i helt andra ärenden och gick ner till stranden för att gunga i och med att jag fick nytt sällskap. Sirkku Ala-Harja, som är med i en utställning på Sveaborg just nu galleria-rantakasarmi/  och hennes son Ilari var ivriga att vara ute och visade mig i samma väva varman kan hitta halft förbildad färsk mynta på ön. Ilari är bra på att klättra så när vi kom fram till gungan tog det inte mer än ett ögonblick innan han var uppe i trädtoppen. Och givetvis är det ju mycket roligare att hänga från grenarna är att sitta i en vanlig gunga. Aspen tycktes ta det med ro och dess löv är dessutom gröna ännu. Som en företagsam person förde Sirkku bort rosken från eldplatsen i samma väva och jag blev kvar och funderade på hur oföretagsam jag egentligen är, då jag inte själv börjat städa upp i omgivningen trots att jag besöker platsen  nästan varje vecka... Men nu är det redan dags att ta sig till Art Fair evenemanget  artfairsuomi.fi/ på Kabelfabriken.

The air is getting cool, the water clear and the island quiet. I was on the island today doing other things and went down to the shore to swig only since I had new company. Sirkku Ala-Harja, who at present participates in an exhibition on Suomenlinna galleria-rantakasarmi/ and her son Ilari were eager to spend time outdoors and they showed me where one can find fresh mint run wild on the island. Ilari is good at climbing trees and when we came to the swing it took no more than a moment before he was up at in the tree top. And of course hanging from the branches is much more fun than sitting in an ordinary swing. The aspen did not seem to mind and its leaves are stll green, too. As an energetic person Sirkku removed the rubbish from the fire place at once and I stayed there wondering how inefficient I really am, since I never thought of cleaning up the environment although I visit the place almost every week...  Nevertheless it is time to go to the opening of the Art Fair  artfairsuomi.fi/ at the cable factory.

Keinussa / I gungan / In the swing: Sirkku & Ilari Sibai Ala-Harja

21.9.2013

Puolipilvistä - Halvmulet - Partly Cloudy

Puolipilvistä ja puoliksi syksy, ei sille mitään mahda. Vaikka puut ovat vielä enimmäkseen vihreitä ja tuulikin on lempeä, ilmassa on selvä syksyn tuntu. Pilviverhon pehmentämä aurinkokin vaikuttaa haikealta. Silti saaressa oli vilskettä tänään, mutta illan suussa talo on hiljentynyt. Harakka ry.n puheenjohtaja Kari Yli-Annala lähti aikuisen tyttärensä kanssa rantaan keinumaan, mutta katsoi viisammaksi asettua keinuttajan paikalle. - Minulla on vielä Käärmeen Vuorokausi kuvaamatta ja haluaisin mielelläni viettää vuorokauden keinumalla kullankeltaisten haapojen keskellä. Mutta se aika ei ole aivan vielä, joten malttia...

Halvmulet och till hälften höst, det kan inte hjälpas. Även om träden fortfarande är rätt gröna och vinden är mild är det klart höst i luften. Den delvis molntäckta solen verkar också vemodig. Trots det vad det fullt med folk på ön i dag, men mot kvällen har huset tystnat. Ordföranden för föreningen Harakka, Kari Yli-Annala, kom med till stranden för att gunga med sin vuxna dotter, men tyckte det var klokast att ställa sig bredvid och ge fart åt gungan. - Jag har ännu Ormens Dygn kvar att spela in, och jag skulle gärna tillbringa ett dygn med att gunga bland guldgula asplöv. Men den tiden är inte inne riktigt ännu, så tålamod...

Partly cloudy and partly autumn, there is nothing we can do about it. Although the trees are still mostly green and the wind is mild, there is autumn in the air. The sun, partly covered by clouds, seems wistful, too. Nevertheless, there were lots of people on the island today, but towards the evening the house has quieted down. The chairman of the Harakka association, Kari Yli-Annala, came to the shore to swing with his grown-up daughter, and decided to be the one standing by the swing. - The Day and Night of the Snake remains to be videoed and I would like to spend a day and a night swinging among golden leaves of aspen. The time for them is not here yet, however, so patience...

Keinussa / I gungan / In the swing: Ronja Vallinharju

14.9.2013

Intiaanikesä ja itätuuli - Indiansommar och östlig vind - Indian Summer and Easterly Wind

Helteiset syyspäivät tuntuvat ylellisiltä vaikkei ehkä vielä syyskussa voi puhua intiaanikesästä. Itätuulen takia laiskottelin ja tulin saareen vuoroveneellä, kun se kerran vielä kulkee. Talossa oli hiljaista, mutta eteläpäädystä löysin Merjan, joka suostui tulemaan mukaani rantaan, sillä hän oli muutenkin aikeissa lähteä ulos. Hän ihmetteli pikkuhaapojen muodostamaa lehtimajaa vanhan saunan pohjan ympärillä. Aiemmin paikka oli avokalliota, vain kaksi haapaa vieretysten. Niistä toinen on nyt pelkkä kanto, mutta kokonainen haavikko on syntynyt ympärille. Suomalainen turistipariskunta istui syömässä eväsvoileipiään, ja seurasi kuvauspuuhia sivusta. - Kun palasin takaisin talolle, näin yllättäen hyvin suojautuneen fasaanineidin pujahtavan rinteen pensaikkoon. Jotkut meistä ilmeisesti sentään jäävätkin tänne.

Varma höstdagar känns lyxiga även om man kanske inte kan tala om indiansommar ännu i september. På grund av östanvinden latade jag mig och tog turbåten, när den nu ännu trafikerar. Det var tyst i huset, men i södra ändan hittade jag Merja, som kom med mig till stranden, för hon var i vilket fall som helst på väg ut. Hon förundrade sig över bersån av små aspar kring den gamla bastubottnen. Tidigare var där bara klippor, endast två aspar växte intill varandra. Den ena av dem är nu bara en stubbe, men en liten aspdunge har vuxit upp omkring dem. Ett finskt turistpar satt och åt sina vägkostsmörgåsar och betraktade videoinspelningen. - När jag återvände tillbaka till huset såg jag plötsligt än väl kamouflerad fasanfröken slinka in bland buskarna på sluttningen. Somliga av oss blir tydligen ändå kvar här.

Warm autumn days feel like a luxury, although it might be too early to speak of Indian Summer in September. Due to the easterly wind I decided to be lazy and take the regular boat to the island, while it is still in trafic. The house was silent; I found Merja in the southern wing and she agreed to come down the shore, since she was planning to take a walk in any case. She was ashtonised seeing the arbour of small aspen around the stone base of the former sauna. There used to be nothing but bare cliffs and two aspen growing next to each other. One of them is now a mere stub, but a small grove of aspen has appeared around them. A  Finnish tourist-couple was sitting and eating their sandwiches while watching the videoing. - When I returned to the house I suddenly saw a well camouflaged pheasant lady sneak in among the bushes on the slope. Obviously at least some of us are staying here.

Keinussa / I gungan / In the swing: Merja Winqvist

8.9.2013

Hetki ennen hämärää - Stunden innan skymningen - The Moment Before Dusk

Aurinkoisen päivän päättyessä läntiselle taivaalle alkoi kerääntyä pilviä kun soudin saareen hiukan haikeana purettuani Lohikäärmeen vuosi -näyttelyn kauniista Huutogalleriasta Jätkäsaaressa. Mutta helpottuneena myös, sillä nyt se homma on ohi. Tänään kävi ilokseni pari kollegaa ja vanhaa ystävää katsomassa näyttelyä, että edes joku joka tietää koko sarjan näki sen. Kukaan ei tietääkseni kuitenkaan ole kirjoittanut mitään. Kiirehdin yksin kallioille ennen hämärän tuloa, sillä uudet yläkerran alivuokralaiset olivat suunnittelemassa näyttelyä eivätkä ehtineet rantaan. Oikeastaan se sopi tunnelmaan, hetki ötököiden ja aaltojen kanssa. Kallioilla kanervat ja pienet rantakukat lätäköissä kukkivat rinnatusten. - Joku oli unohtanut nuotiopaikalle mustan kangaskassin, jossa valkoinen M-kirjaimen näköinen muoto. Jos tunnistat omaksesi, käy hakemassa pois (ja ota samalla roskapussisi, jos sekin jäi sinulta).

Vid slutet på en solig dag samlades moln på himlen i väster när jag rodde över till ön, smått vemodig efter att ha tagit ner utställningen Drakens år från det vackra Huuto galleriet på Busholmen. Men jag var nog lättad också, för nu är det jobbet gjort. Till min glädje kom ett par kolleger och gamla vänner och såg utställningen, så att åtminstone några som känner till hela serien såg den. Ingen har, så vitt jag vet, ändå skrivit något om den. Jag skyndade allena ut på klipporna innan skymningen, för de nya underhyresgästerna från övre våningen höll på att planera en utställning och hann inte komma ner till stranden. Egentligen passade det väl ihop med min stämning, en stund med småkryp och vågor. På klipporna blommar ljungen och de små fackelblomstren i pölarna sida vid sida. - Någon hade glömt en svart tygväska med en vit form som liknade bokstaven M vid lägereldsplatsen. Om du känner igen den, gå och sök bort den (och ta slaskpåsen med samma, ifall du glömde den också).

At the end of a sunny day clouds were gathering on the western sky when I rowed out to the island, slightly sad after taking down the exhibition Year of the Dragon from the beautiful Gallery Huuto on Jätkäsaari. Though I was relieved as well, since now the job is done. To my delight a few colleagues and old friends came to see the exhibition; thus at least somebody who knows about the whole series saw the show. Nobody has, as far as I know, written anything about it. I hurried alone out to the cliffs before dusk, since the tenants on the second floor were busy planning an exhibition and had no time to come down to the shore. Actually it suited my mood, to have a moment alone with bugs and waves. On the cliffs the heather and small purple loosestrife in the puddles are blossoming side by side. - Somebody had forgotten a black textile bag, with a white form resembling the letter M, next to the place for campfires. If you recognize it, go and fetch it (and take the bag with rubbish with you, if you forgot that one as well).

Keinussa / I gungan / In the swing: AA

1.9.2013

Sadekuuroja ja kolea tuuli - Regnskurar och en kylig vind - Showers and a Chilly Wind

Lähdin saareen iltapäivällä ja valitsin vuoroveneen, jottei sadekuuro yllättäisi soutuveneessä, osin myös tuulen takia. Sään vuoksi syyskuun ensimmäinen päivä tuntui todella syksyiseltä. Ajattelin, että sadesäässä olisi vaihteeksi mukava kuvata, kunhan niin rankka kuuro ei osuisi kohdalle että se vahingoittaisi kameraa. Mutta kun pääsimme rantaan aurinko oli jo tunkemassa esiin pilvien lomasta ja kun pari tuntia myöhemmin istuin odottelemassa vuorovenettä laiturilla aurinko paistoi taas lämpimästi. Tällä kertaa sain mukaani rantaan valokuvaaja Anni Leppälän, jonka mielestä tuulessa oli hauska keinua. Omasta mielestäni tuuli oli kuitenkin aika kolea. Ja kylmempää on tietysti edessä, joten kannattaa nauttia kaikesta lämmöstä mitä on tarjolla!

Jag for till ön på eftermiddagen och valde turbåten för att inte bli överraskad av en regnskur i roddbåten, delvis också på grund av vinden. Till följd av vädret känndes den första september verkligen som höst. Jag tänkte att det kunde vara roligt att videofilma i regnväder som omväxling, förutsatt att inte häftiga skurar skulle skada kameran. Men när vi kom ner till stranden började solen redan titta fram bland molnen och ett par timmar senare när jag satt på bryggan och väntade på turbåten sken solen igen varmt. Den här gången fick jag fotograf Anni Leppälä med mig till stranden och hon tyckte det var roligt att gunga i vind. Sälv tyckte jag att vinden nog var rätt kylig. Men kallare tider är förstås på kommande så det gäller att njuta av all värme som finns att tillgå!

I went to the island in the afternoon and chose the regular boat to avoid being suprised by a shower in a rowing boat, and partly because of the wind. Due to the weather the first of September felt like autumn, really. I thought it might be nice to video film in rainy weather for a change, as long as no heavy downpours would damage the camera. When we arrived at the shore the sun was already shining through the clouds and a few hours later when I was sitting and waiting for the boat on the pier the sun was again bright an warm. This time I had photographer Anni Leppälä with me to the shore, and she thought it was fun to swing in the wind. Personally I found the wind rather chilly, though. Colder times are to be expected, of course, so we should enjoy all the warmth that is available now!


Keinussa / I gungan / In the swing: Anni Leppälä