24.11.2013

Aurinko laskee aikaisin – Solen går tidigt ner – The Sun Sets Early


Päivät lyhenevät. Havahduin koneen äärestä kun kello lähestyi kolmea ja kiiruhdin ulos. Kaivopuiston rannassa huomasin, että aurinko oli jo matalalla, ja ennen kuin pääsin saareen ja keinun luokse aurinko oli jo laskemassa. Se ehti upota mereen juuri ennen kuin sain kameran käyntiin. Tällä kertaa en ehtinyt edes miettiä, olisiko saaressa ketään, joka olisi voinut tulla keinumaan kanssani. Tuuli oli kylmä ja vesilätäköissä kallioilla oli ohutta jäätä. Ehkä talvi todellakin on tulossa.

Dagarna blir kortare. Jag satt vid datorn, upptäckte plötsligt att klockan närmade sig tre och skyndade ut. I Brunnsparksstranden märkte jag att solen stod redan lågt på himlen och innan jag kom ut till ön och fram till gungan höll solen redan på att gå ner. Den hann sjunka i havet innan jag fick igång kameran. Den här gången hann jag inte ens överväga ifall det fanns någon som kunde ha kommit till gungan med mig. Vinden var kall och det fanns tunn is i vattenpölarna på klipporna. Kanske vintern faktiskt är på kommande.

The days are getting shorter. Sitting at my computer I suddenly realized it was soon three o’clock and rushed outdoors. At the shore of Kaivopuisto Park I noticed how the sun was already low on the horizon, and by the time I had managed to get to the island and to the swing the sun was already setting. It sank into the sea before I had started my camera. This time I had no time to consider whether there was somebody on the island who could have come to the swing with me. The wind was cold and there was thin ice in the pools on the cliffs. Perhaps the winter really is on its way.

Keinussa / I gungan / In the swing: AA

20.11.2013

Sataa, ei sada... – Regnar, regnar inte... – Raining, Not Raining...


Harmaa tyyni lempeä sää. Pukeuduin sadeasuun varmuuden vuoksi, ja liikuin jäykästi kuin lapsi kurahaalareissa. Meri oli tyyni, vain Uunisaaren sillan käännyttämä vene aiheutti aallokkoa. Saaressa olivat maalaustyöt käynnissä, vuorossa ruokailutilan katto. Eddyn apuna työskentelevä Aleksi suostui keinumaan ennen kotiinlähtöään. Kalliot olivat märkiä ja liukkaita, sammal ainoana vihreää, muuten maisema oli ruskea ja harmaa. Meren ja taivaan vaalea siniharmaa ja veden pehmeä loiske rantaan houkuttelivat viipymään. Lähellä rantaa vedessä keikkui lippu, en tiedä oliko se sukeltajan vai kalastajan verkon merkki.

Vädret är grått, lugn och milt. Jag klädde mig i ett regnställ för säkerhets skull, och rörde mig styvt som ett barn i lekdräkt för utebruk. Havet var stilla, endast en båt som Ugnsholmens brygga tvingat att vända förorsakade små svallvågor. På ön var det målningsarbete på gång, matsalens tak stod i turen. Aleksi som hjälper Eddy med jobbet gick med på att gunga innan han åkte hem. Klipporna var våta och hala, med mossan som det enda gröna, annars var landskapet brunt och grått. Havets och himlens ljust blågråa färg och vattnets mjuka skvalp mot stranden lockade till att dröja kvar. Nära stranden guppade en flagga, jag vet inte om det var tecken på en dykare eller en fiskares nät.

Grey weather; it is calm and mild. I dressed in a rain suit to be on the safe side, and moved clumsily, like a child in an overall. The sea was calm; only a boat forced to turn a round by the bridge to Uunisaari created some waves. On the island there were painting works going on; the dining room ceiling was on the agenda. Aleksi, who helps Eddy with the job, agreed to come swinging before going home. The cliffs were wet and slippery, with only the moss green; the rest of the landscape was brown and grey. The bluish grey of the sky and the sea and the soft splash of the water on the shore tempted one to linger. A flag was bobbing near the shore; I don’t know whether it was the sign of a diver or a fisherman’s net.

Keinussa / I gungan / In the swing: Aleksi Zaharov

11.11.2013

Maanantai myrskyn jälkeen - Måndagen efter stormen - Monday After the Storm

Ehkä on liioittelua puhua myrskystä, mutta sunnuntaina aallot löivät vaahdoten rantatielle ja tänään jäljet näkyvät vielä roskaraitana. Tänään on melkein tyyntä. Aurinko paistaa kirkkaasti mutta matalalta, häikäisee. Hetkittäin se vielä lämmittääkin. Saaressa on kyllä väkeä, mutta ei ketään joka ei olisi jo käynyt keinussa. Niinpä lähdin rantaan yksin ja nautin rauhasta. Maisema on paljas ja selkeä, nyt kun viimeisetkin vanhat lehdet ovat irronneet puista. Sininen taivas heijastuu lätäköistä, yhtä kylmän sinisenä kuin meri. 

Kanske det är en överdrift att tala om storm, men på söndagen slog vågorna skummande upp på strandvägen och spåren finns ännu kvar som en skräprand. Idag är det nästan vindstilla. Solen skiner klart men lågt, bländar. Stundvis till och med värmer den ännu. Det finns folk på ön, men ingen som inte redan suttit i gungan. Så jag gick ensam ner till stranden och njöt av lugnet. Landskapet är naket och tydligt nu när alla de sista gamla löven fallit från träden. Den blå himlen reflekteras i vattenpölarna lika kallt blå som havet.

Perhaps it is an exaggeration to speak of a storm, but on Sunday the waves were rolling with foam over the road by the shore and today one can still see the traces in a stripe of rubbish. Today it is almost calm. The sun shines brightly but low, blinding. Sometimes it is still warming as well. There are people on the island, but nobody who have not already been swinging. So I went down to the shore alone and enjoyed the peace. The landscape is bare and clear now when all the last old leaves have fallen from the trees. The blue sky is reflected in the pools as cold blue as the sea. 


Keinussa / I gungan / In the swing: AA2.11.2013

Sateinen kekri - Regnig allhelgonadag - Rainy Halloween

Kahden viikon tauon jälkeen oli hauska soutaa saareen, vaikka taivas näytti synkältä ja ehdinkin rantaan kuvaamaan ennen sadetta. Ensimmäiset pisarat putoilivat vasta palatessani työhuoneelle. Tällä kertaa sain seurakseni naapurini Kalle Haapalan, joka ihasteli Meripelastuksen veneiden muodostamaa paraatia saaren eteläpuolella. Se on kuulemma joka syksyinen purjehduskauden virallinen päätös. Viereisen Uunisaaren ponttonisillan ilmestyminen on varmin merkki talvikauden alkamisesta, ja siihen on vielä kaksi viikkoa aikaa. Sen jälkeen odotellaankin sitten jäitä.

Efter en paus på två veckor var det roligt att ro till ön, trots att himlen var mörk och jag hann faktiskt videofilma innan regnet. De första dropparna kom först när jag redan var på väg tillbaka till mitt arbetsrum. Den här gången fick jag med mig min granne Kalle Haapala, som beundrade Sjöräddningens båtar och deras parad söder om ön. Det lär vara den offentliga avslutningen på seglingssäsongen varje höst. Pontonbron till Ungsholmen här intill är ändå det säkraste tecknet på att vintersäsongen börjar, och tills dess är det ännu ett par veckor. Därefter är det bara att vänta på isen.

After a break of two weeks rowing to the island was nice, despite the darkening sky, and I managed to do the videoing before the rain. The first raindrops were falling only when I returned to my studio. This time I had my neighbour Kalle Haapala for company, who admired the parade formed by the boats of the boats of the Maritime Search and Rescue to the south of the island. They say it is the official ending of the sailing season each autumn. The pontoon bridge to the neighbouring Uunisaari Island is nevertheless the surest sign of the winter season beginning, and there are two more weeks to go until then. After that we just have to wait for the ice.

Keinussa / I gungan / In the swing: Kalle Haapala