19.1.2014

Kävellen saareen - Promenad till ön - Walking to the Island

Jää tuli nopeasti, tiistai aamuna Timo vielä souti saareen ja sai veneen nostettua laiturille. Ja torstaina Eddy oli jo kävellyt jään yli. Minä uskaltauduin saareen jään yli eilen ensi kertaa, kun polku oli niin ahkerassa käytössä. Tänään tulimme sattumalta yhtä matkaa Leenan kanssa, jutellen, kuin kadulla olisimme kävelleet. Menin yksin keinumaan - toiseksi viimeisen kerran - ja oli huvittavaa nähdä oudot polut joita talvituristit askeltavat lumeen. Ne seuraavat usein aivan eri reittejä kuin tavanomaiset polut. Lunta ei ole paljoa, joten kalliolla liukastelee helposti. Ja meri Harakan ulkopuolella on vielä avoin. Tänään se heijasteli tyynenä taivaan vaihtelevia sinisen ja harmaan sävyjä. Kävimme äsken vetämässä veneen jään yli rantakalliolle. Sen kääntämiseen tarvittiin ohikulkeneen ulkoilevan pariskunnan apua, kiitos siitä!

Isen kom fort, på tisdag morgonen rodde Timo ännu över till ön och lyckades lyfta upp båten på bryggan. Och i torsdags hade Eddy redan promenerat över isen. Jag vågade mig ut till ön över isen första gången igår, eftersom stigen var i så livligt bruk. Idag kom vi av en slump över tillsammans med Leena, promenerande och samtalande som på gatan. Jag gick ensam att gunga - för nästsista gången - och det var roligt att se de konstiga stigarna som vinterturisterna trampar upp i snön. De följer ofta helt andra rutter än de vanliga stigarna. Det finns inte mycket snö, så man halkar lätt på klipporna. Och havet utanför Stora Räntan är ännu öppet. Idag speglade det lugnt himlens olika blå och grå toner. Vi var nyss och drog båten över isen till strandklippan. För att vända på den behövde vi hjälp av ett förbipasserande ungt sportigt par, tack för det!

The ice came fast; on Tuesday morning Timo was still rowing to the island and managed to get the boat up on the pier. And already on Thursday Eddy had walked over the ice to the mainland. Yesterday I ventured to the island across the ice for the first time, since the path seemed so well frequented. Today, by coincidence, we came together with Leena and walked to the island chatting, as if on a street. I went to swing on my own - for the penultimate time - and it was fun to see the strange paths created by the winter tourists in the snow. They often follow quite different routes from the ordinary ones. There is not much snow and thus it is easy to slip on cliffs. And the sea outside Harakka Island is still open. Today it calmly reflected the sky's various shades of grey and blue. We dragged the boat over the ice to the cliffs. In order to turn it we needed help from a couple passing by on their promenade, thank you!

Keinussa / I gungan / In the swing: AA