14.12.2013

Tyyntä joulun alla - Lungt före Julen - Calm before Christmas


Ei taaskaan ketään keinumassa. Saaressa on hiljaista talviviikonloppuina, ainakin ennen kuin jäät tulevat. Tänään laiturissa oli vain yksi vene - Matti on töissä alakerrassa, mutta hän on jo käynyt keinumassa. Minä toivoisin törmääväni Leenaan, Ainoon, Kaitsuun, tai vaikka Heidiin, sillä heitä en ole vielä saanut keinumaan, mutta meillä on ilmeisesti aivan eri aikataulut. Viimepäivinä en ole ehtinyt lukemaan mitään uutta, mutta Ruukku – Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu on nyt viimein julkistettu. Ensimmäinen numero löytyy täältä: ruukku-journal.fi/fi Joulun pyhiksi lähden matkalle, joten toivotan kaikille saarelaisille – ja myös mantereella viihtyville – oikein hauskaa joulua!

Ingen i gungan igen. Det är tyst på ön under vinterveckosluten, åtminstone tills det blir is. Idag fanns det bara en båt vid bryggan – Matti jobbar i bottenvåningen, men han har redan varit i gungan. Jag önskar att jag skulle stöta på Leena, Aino, Kaitsu eller till och med Heidi, för dem har jag ännu inte fått med mig till gungan, men vi har synbarligen helt olika tider. Jag har inte hunnit läsa något nytt de senaste dagarna, men Ruukku – Tidskrift för konstnärlig forskning har nu äntligen lanserats. Det första numret kan man finna här: ruukku-journal.fi/sv Jag reser bort över julen, så jag önskar allt öfolket – och även dem som trivs på fastlandet – en riktigt glad jul!

Nobody swinging once more. The island is silent during winter weekends, at least until the ice comes. Today there was only one boat on the pier – Matti is working downstairs, but he has already visited the swing. I wish I bump into Leena, Aino, Kaitsu or even Heidi, since I have not yet managed to invite them to swing, but it seems we have completely different schedules. There has been no time to read anything interesting lately, although Ruukku – Studies is Artistic Research is now finally launched. The first issue can be found here: ruukku-journal.fi/en I will be traveling over Christmas so I wish everybody on the island – as well as those who prefer the mainland – a merry Christmas!


Keinu / gungan / the swing

8.12.2013

Missä lumi? - Var är snön? - Where is the Snow?

Lunta on satanut hetkittäin viimepäivinä, mutta aina se on muuttunut sateeksi ja sulanut pois. Tänään lämpötila on pakkasen puolella, lätäköt ovat jäässä ja sammal on huurteessa mutta kallioilla kylmä ei näy. On melkein tyyntä, vain pieni tuuli käy mantereelta päin, pohjoisesta, joten keinu on saaren suojassa. Kerrankin veden pehmeän ja verkkaisen loiskeen kuulee. Hiljaisuudessa hidastan askeleitani. Lentokoneen jylinä tuntuu järkyttävältä melulta. Vastarannalle on ilmestynyt outo valkoinen kaari, onko se kuplahalli vai joku peite? Keinuttuani hetken istuin kiviröykkiöllä toista kuvaa varten ja kuulin äkkiä lapsiryhmän ääniä takaani, oliko saaressa sittenkin joku? Pyytäisinkö jonkun heistä keinumaan? Sitten näin ääntelehtivän lintuparven, isoja valkoisia lintuja, ehkä joutsenia, joka lensi ylitseni länteen päin. En tunne lintuja kunnolla vaikka Harakka onkin lintusaari. Viihdyn paremmin kasvien kanssa, Michael Marder puhuu vegetaalisesta demokratiasta...

Det har snöat tidvis under de senaste dagarna men snön har alltid förvandlats till regn och smultit bort. Idag är det minusgrader, vattenpölarna har frusit och mossan har frost men på klipporna syns inte kölden. Det är nästan vindstilla, bara en svag vind från fatslandet, från norr, så gungan är i skydd av ön. För en gångs skull kan man höra vattnets mjuka och saktmodiga skvalpande. I tystnaden saktar jag på mina steg. Dånet från ett flygplan känns som ett förfärligt oväsen. En underlig vit båge har dykt upp på den motsatta stranden, är det en övertryckshall eller något slagg täcke? Efter att ha gungat en stund satt jag på stenröset för en annan bild och hörde plötsligt ljudet av barn bakom mig, fanns det ändå folk på ön? Borde jag be någon av dem att gunga? Sen såg jag en flock fåglar som förde ljud, stora vita fåglar, kanske svanar, flög ovanför mig västerut. Jag känner inte till fåglar ordentligt trots att Stora Räntan är en fågel ö. Jag trivs bättre med växter, Michael Marder talar om vegetal demokrati...

Some snow has fallen at times during the last few days but has turned into rain each time and melted away. Today the temperature is below zero, the pools are frozen and the moss is frosty; on the cliffs, however, the cold is invisible. It is almost calm, only a faint wind from the mainland, from the north, so the swing is in the shelter of the island. For once you can hear the soft and unhurried splash of the water. In the silence I slow my steps. The roar of an airplane seems like a horrible noise. A strange white arch has appeared on the opposite shore, is it the dome of an air-supported structure or some kind of cover? After swinging for a while I sat on a rock pile for another image and suddenly heard the noice of children behind me, was there somebody on the island, after all? Should I ask one of them to swing? Then I saw a flock of birds making sounds, large and white, perhaps swans, flying above me westwards. I do not know birds well, although Harakka Island is a bird island. I prefer plants; Michel Marder speaks of vegetal democracy...

Keinun luona / Vid gungan / By the swing: AA


1.12.2013

Aurinkoinen adventti - Soligt advent - Sunny AdventAurinkoinen adventti ja myrskyvaroitus. Vesi oli korkealla mutta länsituuli ei vielä päivällä ollut navakka. Saaressa oli hiljaista. Vain vakituiset asukkaat olivat paikalla. Yritin houkutella Riittaa keinumaan, mutta hän oli käynnistämässä rappukäytävän suursiivousta. Menin taas yksin keinumaan, nyt ensimmäistä kertaa pipo päässä. Enkä jäänyt saareen kirjoittamaan vaan palasin mantereelle niin pian kuin suinkin. Rannassa törmäsin kollegaan, joka ei vielä ole ollut keinussa, ja harmittelin etten malttanut odottaa, mutta ehkä hän ei ollut menossa saareen vaan oli vain kävelyllä rannassa.

Soligt advent och stormvarning. Vattnet stod högt men västanvinden var inte frisk ännu på dagen. Det var tyst på ön. Endast de fast bosatta var på plats. Jag försökte locka Riitta att komma till gungan, men hon höll på att sätta igång med en storstädning av trappuppgången. Jag gick igen ensam för att gunga, nu för första gången med mössa på huvudet. Och jag stannade inte på för att skriva utan återvände till fastlandet så fort som möjligt. På stranden stötte jag på en kollega som inte ännu suttit i gungan, och ångrade att jag inte haft tålamod att vänta ett tag, men kanske hon inte var på väg till ön utan bara tog sig en promenad på stranden.

Sunny Advent and storm warning. The sea was high but the at noon the wind from the west was not yet brisk. The island was still. Only the permanent inhabitants were there. I tried to entice Riitta to come swinging, but she was busy with starting a major clean up of the staircase. I went again on my own to the swing, now for the first time with a knit cap on my head. And I did not stay on the island in order to write, but returned to the mainland as soon as possible. On the shore I encountered a colleague who has not been swinging yet and regretted not having the patience to wait for a while, although perhaps she was not on her way to the island, only taking a walk on the shore.


Keinu / Gungan / The Swing