14.12.2013

Tyyntä joulun alla - Lungt före Julen - Calm before Christmas


Ei taaskaan ketään keinumassa. Saaressa on hiljaista talviviikonloppuina, ainakin ennen kuin jäät tulevat. Tänään laiturissa oli vain yksi vene - Matti on töissä alakerrassa, mutta hän on jo käynyt keinumassa. Minä toivoisin törmääväni Leenaan, Ainoon, Kaitsuun, tai vaikka Heidiin, sillä heitä en ole vielä saanut keinumaan, mutta meillä on ilmeisesti aivan eri aikataulut. Viimepäivinä en ole ehtinyt lukemaan mitään uutta, mutta Ruukku – Taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu on nyt viimein julkistettu. Ensimmäinen numero löytyy täältä: ruukku-journal.fi/fi Joulun pyhiksi lähden matkalle, joten toivotan kaikille saarelaisille – ja myös mantereella viihtyville – oikein hauskaa joulua!

Ingen i gungan igen. Det är tyst på ön under vinterveckosluten, åtminstone tills det blir is. Idag fanns det bara en båt vid bryggan – Matti jobbar i bottenvåningen, men han har redan varit i gungan. Jag önskar att jag skulle stöta på Leena, Aino, Kaitsu eller till och med Heidi, för dem har jag ännu inte fått med mig till gungan, men vi har synbarligen helt olika tider. Jag har inte hunnit läsa något nytt de senaste dagarna, men Ruukku – Tidskrift för konstnärlig forskning har nu äntligen lanserats. Det första numret kan man finna här: ruukku-journal.fi/sv Jag reser bort över julen, så jag önskar allt öfolket – och även dem som trivs på fastlandet – en riktigt glad jul!

Nobody swinging once more. The island is silent during winter weekends, at least until the ice comes. Today there was only one boat on the pier – Matti is working downstairs, but he has already visited the swing. I wish I bump into Leena, Aino, Kaitsu or even Heidi, since I have not yet managed to invite them to swing, but it seems we have completely different schedules. There has been no time to read anything interesting lately, although Ruukku – Studies is Artistic Research is now finally launched. The first issue can be found here: ruukku-journal.fi/en I will be traveling over Christmas so I wish everybody on the island – as well as those who prefer the mainland – a merry Christmas!


Keinu / gungan / the swing