4.5.2013

Outoa ääntä kasematissa - Konstiga ljud i kasematten - Strange Sounds in the Ammunition cellar


Vuorovene kulkee taas ja kevätkausi on muutenkin jo täydessä käynnissä, vaikka tuuli mereltä on edelleen jäätävän kylmä. Kasematti nelosessa voi kokea kevään ensimmäisen näyttelyn vielä ensi viikon ajan 12.5. asti. Nomadic Academy of Experimental Arts esittää Merri Hellisntin ääni-installaation Poluton joka yhdistelee teknologiaa ja biologiaa ja ääntelee. Mielenkiintoni herätti heti mustalla pinnalla väreilevä valo takaseinään projisoidussa kuvassa. Tarkemmin katsottuna kyse oli reaaliaikaisesti kuvatusta kaiuttimesta, jonka pinnalla ääniaaltojen voimasta liikehtivä vesi sai valon välkehtimään. Lisätietoja löytyy täältä:  nomadinenakatemia.blogspot.fi - Tänään menin keinumaan ylläni siniset korvakorut, jotka sain lahjaksi ihanissa juhlissa eilen. Ja seurakseni sain Tuomo Rainion, joka on oman kertomansa mukaan asettunut Harakkaan noin puolitoista vuotta sitten, eli suhteellisen hiljattain. Purjevenekin pääsi mukaan kuvaan.

Turbåten trafikerar igen och vårsäsongen är också i övrigt i gång, även om vinden från havet fortfarande är isande kall.I Kasematt nummer fyra kan man uppleva vårens första utställning ännu hela nästa vecka fram till 12.5. Nomadic Academy of Experimental Arts visar Merri Hellisnts ljud installation Poluton som kombinerar teknologi och biologi och väsnas. Ett glittrande ljus på en svart yta på bilden som projiserats i bakväggen väckte genast mitt intresse. Vid närmare betraktande visade det sig vara en i realtid videofilmad bild av en högtalare, på vars yta ljudvågorna fick vattnet att röra på sig och därmed också ljuset att glittra. Mera information finns här: nomadinenakatemia.blogspot.fi - Idag gick jag för att gunga med ett par blå örhängen, som jag fick i present på en underbar fest igår. Som sällskap fick jag Tuomo Rainio, som berättade att han slagit sig ner på Stora Räntan för ungefär ett och ett halft år sedan, alltså relativt nyligen. Även en segelbåt kom med på bilden.

The regular boat is trafficking again and the spring season is in full swing, although the wind from the sea is freezing cold.  In Ammunition cellar number four  one can experience the first exhibition this spring during next week until May 12. Nomadic Academy of Experimental Arts presents Merri Hellisnt's sound installation Poluton, which combines technology and biology and makes noise. The light glimmering on a black surface in the image projected on the back wall immediately cauht my attention. On closer observation it turned out to be the image videoed in real time of water moving on top of a loudspeaker, and the soundwaves moving the water made the light glimmer.  More information canc be found here: nomadinenakatemia.blogspot.fi - Today I went to the swing wearing a pair of blue earrings, which I received as a gift at a lovely party yesterday. I was accompanied by Tuomo Rainio, who told me he settled on Harakka Island one and a half year ago, that is, relatively recently. A sailing boat was included in the image as well.

Keinussa / I gungan / In the swing: Tuomo Rainio